Centrum pro rodinu
Prostějov

Mateřské centrum

MATEŘSKÉ CENTRUM je místem pro setkání, kam bez předchozího přihlášení můžete přijít:

- každé pondělí od 9 do 12 hod - s programem pro nejmenší

 

Zveme k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma, ale i nezaměstnané rodiče!  Nabízíme setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, pravidelné programy, hernu pro děti, poradenství, volný přístup k internetu.

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Příprava dětí na školu

Kroužek bude  zahájen 18.9.2017

Kroužek je určen pro předškoláky, zaměřený na školní zralost, rozvoj jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností.

Probíhat bude každé pondělí v Centru pro rodinu v Krasicích od 16,30 do 18 hodin.

Lektorka Mgr. Magda Greplová

Mateřské centrum Kostelec na Hané

 

Mateřské centrum v Kostelci na Hané

Každou středu se v budově nové školy koná mateřské centrum. Sraz 9:30 v místnosti s pingpongovými stoly. Prostor pro maminky i děti, kde se děti vydovádí, zatancují si, zazpívají, něco vyrobí a získají kontakt se svými vrstevníky dřív než v MŠ. Maminky si popovídají u kávy nebo čaje a děti podpoří v náročnějších aktivitách. Vítány jsou děti všeho věku cca do 5-ti let. S sebou příspěvek 20,- Kč (čaj, káva, výtvarné aj. potřeby), přezůvky a dobrou náladu.

Kontakt: Bc.Veronika Zapletalová -tel: 737 310 456

 

Podporují nás

Město Prostějov

znakPV

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

mpsv MPSV

 

Nadace Pro radost

proradost

Olomoucký kraj

TOP

Salesiáni Dona Bosca

logo620

Setkání rodin

Každoroční setkání rodin probíhá 1. května v Centru pro rodinu v Krasicích. Program je různý a tvoří jej : divadelní představení, vernisáže, přednášky pro rodiče a zábavně-tvořivý program pro děti. Nedílnou součástí je také duchovní program - společné slavení mše svaté u příležitosti svátku sv. Josefa Dělníka ve stejnojmenném kostele v Krasicích.

P1030385 P1030393

Máma a dcera

Víkendová setkání zaměřené na prohloubení a upevnění vzájemných vztahů a posílení vzájemné důvěry s důrazem na společné trávení času. Přednášky, workshopy, pohybové aktivity, hry, zábava a spousta dobrodružství tvoří náplň každého programu.

V průběhu samostatného programu maminek, budou mít děti připraveny aktivity s pečovateli.

 

 

 

Otec a syn

Víkendová setkání zaměřené na prohloubení a upevnění vzájemných vztahů a posílení vzájemné důvěry s důrazem na společné trávení času. Přednášky, workshopy, pohybové aktivity, hry, zábava a spousta dobrodružství tvoří náplň každého programu.

 

 

P1090735 P1090779

 

 

 

Poradenství

 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ V CENTRU PRO RODINNÝ ŽIVOT V OLOMOUCI

Biskupské nám. 2, 779 00  Olomouc

Domluvit si termín nebo získat další informace můžete na telefonních číslech: 587 405 250-3.

PORADENSTVÍ V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH - Bc. Marcela Řezníčková - Problémy v náročných životních situacích jako např. úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny, trýznivé prožívání současného životního stavu apod. Probíhá každou středu po předběžném telefonickém přihlášení.

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ - MUDr. Jitka Krausová- Problémy víry, psychické problémy, otázky osobnostního růstu. Poradenská služba probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení.

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ - Mgr. Vít Hušek, Th.D. - Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích. Poradenská služba je každý čtvrtek v odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení.

PORADENSTVÍ PRO RODIČE - Bc. Marcela Kořenková - Určeno rodičům, kteří aktuálně řeší těžkosti vztahu s dítětem, jsou konfrontováni výchovnými neúspěchy či odmítavými postoji nespolupráce dítěte. Poradenství je nabídnuto ale i těm rodičům, kteří neřeší tzv. patologii vztahu, ale touží svůj vztah s dítětem více prohloubit, obnovit, zkvalitnit.
Poradenská služba probíhá po předběžném telefonickém přihlášení. První konzultace je za dobrovolný příspěvek, za druhou a další se platí 200,- Kč / hodinu.

 

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY v Olomouci – Wurmova 7, Olomouc, Podpora a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.
Kontakty: 603 460 621, 731 749 783

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.olomouc.poradnaprozeny.net

 

PORADNA PRO RODINU PROSTĚJOV - Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov

Kontakty: tel.: 582 345 013, 731 447 456, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • poskytuje poradenství, pomoc a podporu:

-při řešení manželských, partnerských a rodinných problémů (vztahové a manželské krize, potíže s výchovou dětí, mezigenerační problémy)
-v rámci předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky (pomoc k nekonfliktnímu rozvodu, emoční podpora při zvládání tohoto kritického období, rodinné mediace a terapie, podporovaný styk rodičů s dětmi)
-rodinám, kde se objevilo domácí násilí či jiné formy týrání a zneužívání
-v oblasti náhradní rodinné péče
-při řešení osobních problémů ohrožujících vztah, rodinu či sociální začlenění, např. dopady nezaměstnanosti, ztráta bydlení, porucha sociální adaptace, životní traumata

Ke konzultaci není potřeba žádné doporučení, stačí si telefonicky, osobně nebo mailem domluvit konzultační hodinu. Pracovní tým poradny tvoří dva psychologové – manželští a rodinní poradci a jedna sociální pracovnice, všichni s dlouholetými zkušenostmi v práci s lidmi.
PhDr. Monika Stejskalová – vedoucí pracoviště, psycholog, manželský a rodinný poradce

PhDr. Lucie Rozsypálková – psycholog, manželský a rodinný poradce

Marie Krupová – sociální pracovnice, kontaktní pracovnice pro problematiku domácího násilí

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ v Olomouci

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 427 141, Mobil: 773 601 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.ssp-ol.cz

• poradí Vám s výběrem vhodné sociální služby nebo jiných institucí, které by mohly přispět k řešení Vaší situace
• formou individuálních konzultací Vám pomůžou řešit nepříznivou rodinnou situaci
• poskytnou informace rodičům ve věcech výchovy a výživy dětí

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?  • děti a mládež ve věku od 7 let  • rodiny s dětmi  • osoby v krizi

 

OBČANSKÁ PORADNA A PORADNA PRO DLUŽNÍKY - CHARITA PŘEROV

Adresa: Přerov, 9. května 82, 750 02, Kontakt: tel.: 581 209 298, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Z důvodu velkého zájmu o tyto služby, doporučujeme klientům a zájemcům, aby se předem telefonicky nebo e-mailem objednali.

Poskytované služby:

- informace a rady v oblasti dluhové problematiky, občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání
- asistence (zastupování, vyjednávání a doprovázení) při jednání s úřady (pouze v pracovní době poradny)
- aktivní pomoc (sepisování insolvenčních návrhů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů aj.)
- zprostředkování kontaktů na další specializované instituce
Poradenství není poskytováno v oblastech trestního práva, daňových zákonů a majetkoprávních vztahů komerčního charakteru.

GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Centrum pro rodinu Prostějov, z.s., IČO: 22844597, se sídlem Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov (dále také jen „správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR") zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Centrum pro rodinu Prostějov, z.s.  zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

·        agenda související se správou a chodem spolku

·        personalistická agenda

·        smluvní agenda

·        realizace aktivit , programů a akcí pro veřejnost

·        rozesílání informačních e-mailů a pozvánek

.        elektronický adresář kontaktů

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Centrum pro rodinu Prostějov, z.s. se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti spolku. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá spolek o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, telefonicky na čísle 731 626 126 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte na správce.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Jitka Havlíčková

Předsedkyně spolku

 

Podpořte nás

...Chcete nás podpořit?
Milí přátelé,
děkujeme Vám za velkorysost, s níž podporujete naši práci.
Jsme vám vděční za vaše dary i za finanční podporu našich aktivit,o kterou i nadále prosíme.
Číslo našeho účtu: 2900129407 / 2010

Jitka Havlíčková, pastorační asistentka Centra pro rodinu děkanátu Prostějov

Kontakty

Centrum pro rodinu Prostějov z.s.

IČ: 22844597

Adresa: Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov

tel: 731 626 126

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: prostejov.dcpr.cz

Mgr. Jitka Havlíčková - vedoucí organizace, pastorační asistentka pro rodiny

Bc. Blanka Neckařová - pastorační asistentka pro rodiny, tel.608 228 464

404

Je nám líto, ale požadovaná stránka nebyla nalezena. (error 404)

Zkuste:

Vyhledat stránku ve vyhledávání níže.

 


 

Kalendář

Podkategorie

Citát na každý den

 

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Kontakt

Centrum pro rodinu

Adresa: Nám.J.V.Sládka 2,796 04 Prostějov - Krasice

Telefon: +420 731 626 126

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2018 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprprostejov@ado.cz