Jedinci s rozvinutým EQ jsou zodpovědnější, asertivnější, uvolněnější, sociálně obratnější, dovedou se vcítit, lépe vycházejí s vrstevníky, s rodiči i učiteli, lépe zvládají zátěžové situace. Seminář je zaměřen na praktické s aktivitami vedoucími k budování emoční inteligence, kterou můžeme vhodnými způsoby rozvíjet.
 kdy:  23.11. 2020  v 9:30 přihlásit se můžete zde
nebo 30.11. 2020 v 17:30 přihlásit se můžetezde