Jak vytvořit spokojený a bezpečný domov? Co všechno ovlivňuje naši výchovu a komunikaci s ostatními? Jak správně komunikovat s našimi dětmi?
Těmito a dalšími otázkami
se budeme zabívat na našem kurzu.
Kurz bude probýhat od 6.10. 2020 v 17:00 v prostorách Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově přihlásit se můžete zde