Víkendová setkání zaměřené na prohloubení a upevnění vzájemných vztahů a posílení vzájemné důvěry s důrazem na společné trávení času. Přednášky, workshopy, pohybové aktivity,

hry, zábava a spousta dobrodružství tvoří náplň každého programu.

PŘIHLÁSIT SE

Vos 2022 cpr