PRAVIDELNÉ PROGRAMY JSOU ZDŮVODU NAŘÍZENÝCH OMEZENÍ MOMENTÁLNĚ POZASTAVEN.

Nabídka pravidelných týdenních aktivit CPR a MC

 

 

 
MATEŘSKÉ CENTRUM je místem pro setkání, kam bez předchozího přihlášení můžete přijít:

- každé pondělí od 9 do 12 hod - s programem pro nejmenší a jejich maminky

V pondělí začíná v 10.00 hod společný program pro malé děti s jejich maminkami. Čekají vás hry, zpívání s dětmi, doprovod na nástroje, učení nových říkadel, ukazovaček a tvoření pro nejmenší.
 
 
PRVNÍ ŠKOLIČKA
První školička je dopolední kroužek typu miniškolky, určený rodinám s dětmi od 2 do 4 roků.
Usnadňuje přípravu na nástup do mateřské školy, připravuje děti na separaci od rodičů a navazovaní vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí, ale také uspokojuje potřeby dítěte po kolektivu vrstevníků.
Záměrem je vytvořit pro děti tvořivé, podnětné a bezpečné prostředí pro celkový rozvoj osobnosti.
Děti u nás učíme samostatnému myšlení, podporujeme originalitu, tvořivost a fantazii. Přirozenou cestou rozvíjíme zručnost, trpělivost, upevňujeme hygienické a sociální návyky, vedeme děti k vzájemnému respektu.
Každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin ve vnitřních i venkovních prostorách Centra pro rodinu v Krasicích.
DENNÍ REŽIM
8:30 až 9:00 – přebírání a evidence dětí
9:00 až 9:30 volná herna (zvykání si na pobyt, navazování sociálních kontaktů)
9:30 až 10:00 svačinka a osobní hygiena
10:00 až 11:30 dílničky a další aktivity (tvůrčí a pohybové dílny, čtení, dramatizace, rozvoj dalších dovedností, za pěkného počasí aktivity venku)
11:30 předávání dětí (poskytnutí zpětné vazby rodičům)
Organizace programu:
Program je připravený pro malou skupinu dětí.
Záměrem je vytvořit pro děti tvořivé a podnětné a prostředí pro celkový rozvoj osobnosti.
Vybavení:
Pro děti je připravena šatna, vybavená herna a další zázemí – knihy, hudební nástroje, kreativní materiál.
Personální zajištění:
Lektoři Školičky mají dlouhodobou praxi s dětmi této věkové kategorie – osobní i profesní, průběžně se vzdělávají.
Podmínkou přijetí dítěte je :
- objednat dítě vždy den předem
- bezinfekčnost dítěte a řádné očkování
- příspěvek 120Kč za 1 kroužek ( 8:30 – 11.30 hodin) při předání dítěte
Co dát dítěti s sebou:
- pevné papuče
- svačinku
- láhev s pitím
- pohodlné oblečení a obuv, které si může ušpinit