.Dopolední adventní duchovní obnova pro maminky na RD a nejen pro ně. Proběhne v dopoledních hodinách. Uvodní slovo bude mít páter Mgr. Oldřich Macík, SDB.

Téma letošní obnovy: Jak rozeznat Boží vůli a umět na ni říct ANO.

Příležitos bude k zamišlení nad urivkem Písma a k svátosti smíření.

Obnova bude zakončena mší svatou.

Kde:  TREFA - fara u Petra a Pavla, Lidická 1a Prostějov

Kdy: středa 7.12. 2022 v 8 hodin.

Přihlásit se

Adventní duchovní obnova pro zeny 1