Odkud se sebevědomí bere? Kde má svůj původ?

Těmito a dalšími otázkami se budene zabívat v našem semináři.

SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ

Postoje a chování rodičů utvářejí chování dětí. Rodiče mohou ovlivnit jakým způsobem budou jejich díti přistupovat k životu. 
Co s tím můžeme dělat? Čemu se vyhnout a na co se zaměřit?...
 Přihlásit se

 sebe