Jak vytvořit spokojený a bezpečný domov? Co všechno ovlivňuje naši výchovu a komunikaci s ostatními? Jak správně komunikovat s našimi dětmi?
Těmito a dalšími otázkami
se budeme zabívat na našich seminářích
DĚTI A EMOCEdeti a emoce
Jedinci s rozvinutým EQ jsou zodpovědnější, asertivnější, uvolněnější, sociálně obratnější, dovedou se vcítit, lépe vycházejí s vrstevníky, s rodiči i učiteli, lépe zvládají zátěžové situace. Seminář je zaměřen na praktické s aktivitami vedoucími k budování emoční inteligence, kterou můžeme vhodnými způsoby rozvíjet.
 kdy:  3.11. 2021  v 17:30 přihlásit se můžete zde
 
SOUROZENECKÉ KONSTELACE 
Jaký vliv má pořadí narození dětí v rodině na jejich vlastnosti, na rozdíly v řešení konfliktů, na to jak s nimi jednáme. Zaměříme se na tři základní typy....
 kdy:  24.11. 2021 v 17:30  přihlásit se můžete zde 

 

SOUČÁSTÍ SEMINÁŘŮ JE I HLÍDÁNÍ DĚTÍ