Hlavním smyslem klubu deskových her je podpora v smysluplném trávení volného času pro celé rodiny. Nabídka volnočasových aktivit v Prostějově pro starší děti a dospělé je značně limitována a chybí tak možnosti, jak společně čas trávit i mimo rodinné prostředí a podporovat tak komunikaci a mezilidské vztahy napříč jednotlivými rodinami.

Deskové hry jsou nedílnou součástí trávení volného času v moderní době, kdy nabízejí zajímavou alternativu k nadužívání moderních technologií u dětí a mládeže a zároveň se díky nim dá preventivně působit na různé sociálně patologické jevy ve smyslu nespecifické prevence. Typologie her je různá. Jedná se o hry strategické, které podporují logické myšlení a spolupráci, ale zároveň působí i jako vhodný relaxační činitel, který např. dospělým pomáhá zvládat stres z práce a těm mladším zase pomáhá rozvíjet dovednosti a vědomosti, které uplatní při studiu a dospívání. Zajímavé jsou i tzv. wargamingové hry, které simulují bitvy armád a rozvíjejí strategické a plánovací schopnosti, ale mají vysoké nároky na prostorové zázemí. Bonusem je i to, že pro tvorbu těchto armád je třeba si figurky sestavit a nabarvit, takže podporují i manuální zručnost a jemnou motoriku. Samostatnou kapitolou jsou pak tzv. rolové hry typu Dračího doupěte, které rozvíjejí komunikaci a funkční vztahy mezi jednotlivými hráči a především rozvíjejí fantazii a pomáhají především děti zvládat různé složité situace tzv. nanečisto.

Klub funguje již několik let, jeho potřeba byla z výše uvedených důvodů a zpočátku se jednalo spíše o neformální setkávání několika jednotlivců, fanoušků deskových her. Postupně se základna začala rozšiřovat až na průběžných 15 členů, kteří postupně začleňují i další generaci. 

Takové zázemí jsme nalezli přibližně v polovině roku 2018 pod křídly Centra pro rodinu Prostějov z.s., konkrétně v objektu na nám J.V.Sládka 9 v Prostějově , kde je v prvním patře menší sál s knihovnou a dostatečně velkými stoly. Využívání těchto prostor mělo pozitivní vliv na členskou základnu a také četnost setkávání. Podařilo se dokonce realizovat několik aktivit určených i pro veřejnost v roce 2019. V roce 2020 bohužel nebylo možné na tyto aktivity navázat z důvodu pandemie koronaviru. Prostředky, o které žádáme, tedy slouží k zabezpečení těchto prostor formou příspěvku na nájem a energie a jejich částečnému dovybavení o vhodné komponenty pro hraní her (např. skládací stoly, zakoupení dalších her, apod.)