Pro děti

Příměstský tábor je určen pro děti od 6 do 11 let, /robíhá behem pracovního týdne vždy od 8.00 do 16.00 hodin.  
Téma se každým rokem mění. Základem programu jso hry vílety a také tvoření.
Cena zahrnuje oběd v restauraci, pitný režim, výtvarný materiál, vstupné a cestovní výlohy na výletech, pedagogický a zdravotnický dozor.

287x214 images P1110272

 

ADAPTAČNÍ PROGRAM 

První školička je dopolední program typu miniškolky, určený rodinám s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup do mateřské školy, připravuje děti na separaci od rodičů a navazovaní vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí, ale také uspokojuje potřeby dítěte po kolektivu...