Setkávání seniorů probíhá již pátým rokem v prostorách fary u kostela Povíšení sv, Křiže v Prostějově