Setkávání seniorů probíhá již třetím rokem v prostorách fary u kostela Povíšení sv, Křiže v Prostějově