Nutno hned na začátek podotknout, že rok 2021 nebyl typickým rokem a to samozřejmě s ohledem na probíhající pandemii COVID 19, která naprosto zásadně ovlivnila způsobilost členů klubu Deskových her Centra pro rodinu Prostějov se scházet, případně pořádat akce směrem k široké veřejnosti.

Vzhledem k naší snaze poskytnout mládeži zajímavou alternativu  k nadužívaní moderních technologií a přivést je ke čtení ( mnoho deskových  her má vlastní originální pozadí z něhož čerpají vydávané knihy), nás asi nejvíce mrzí již předjednané deskoherní odpoledne, které jsme chtěli pořádat na konci roku 2021 ve spolupráci s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež v Prostějově, které se nemohlo uskutečnit. Akce je odložena na rok 2022.

Přesto pokud to situace dovolovala, snažili jsme se scházet každý pátek v 18.00 hod.  v prostorách  fary Povýšení sv. Kříže  v Prostějově.gb a1

V roce 2021 jsme sbírku našich her rozšířili o tituly Star Wars Vnější okraj a k velkému nadšení většiny členů konečně i o kategorii RPG her, konkrétně Zapovězené země, ale hlavně Jeskyně a draci.

Díky podpoře Statutárního města Prostějov jsme si v srpnu 2021 mohli dovolit zakoupit pro nás naprosto zásadní herní pomůcku a to skládací herní stůl :  

  Logo PV