Aktivity projektu „Spokojená rodina" tvoří komplexní nabídku vzdělávacích, přednáškových a poradenských programů pro rodiny s dětmi.

Cílem je vzdělávat rodiče a podporovat je k pozitivnímu rodičovství, čímž zvyšujeme a upevňujeme rodičovské kompetence, ale i objevujeme a posilujeme vzájemnou potřebnost mezi rodičem a dítětem.

Rodině nabízíme takové aktivity, které učí, jak předcházet negativním jevům, jako jsou obtížné a problémové situace, komunikace, sladění zaměstnání a rodiny, sociální vyloučení a další.

Programy:

"Emanuel aneb vzácný čas s otcem"

"Máma a já"

"Místo pro setkání"

"Společně to zvládneme".

Partneři projektu MPSV - Olomoucký kraj a město Prostějov.