V průběhu celého roku 2023, jsme v rámci projektu " Rodina tam vše začíná 2023" nabídli široké veřejnosti komplex vzdělávacích, poradenských a osvětových programů pro rodiny s dětmi.  Jednalo se o samostatné přednášky, kurzy pro předem přihlášené účastníky, rodičovské skupiny v mateřských centrech, pobytově - vzdělávací víkendy a celoroční adaptační a volnočasové aktivity. Některé programy projektu probíhají  nejen  v Prostějově ale i v Kostelci na Hané.

Cílem bylo zajistit podporu a rozvoj vztahů mezi jednotlivými členy rodiny navzájem. Zaměřili jsme se na to, jak předcházet negativním výchovným jevům, manželským, rodičovským i rodinným krizím, sociálnímu vyloučení, a sladění zaměstnání a rodiny.

V rámci projektu proběhly i tyto aktivity:

„První školička“ – adaptační program pro děti ve věku 2-4 roky, který připravuje na vstup do mateřské školy. Tohoto programu se v průběhu roku zúčastnilo 47 dětí v Prostějově a 29 v Kostelci na Hané.

„Místo pro setkání“ - program pro maminky na rodičovské dovolené je zaměřen především na předcházení rizika sociální izolace, posílení sebevědomí a rozvíjení komunikačních dovedností. Účastníci mohou využít setkání rodičovské skupiny k řešení vztahových či výchovných problémů, inspirovat se navzájem jak sladit rodinné a pracovní povinnosti  apod. Celkem se programu účastnilo 56 maminek v obou mateřských centrech.

Víkendové pobytově vzdělávací aktivity určené pro rodiče s dětmi „Máma a já“ a  „Emanuel vzácný čas s otcem“, jejichž cílem bylo  především prohloubit a  posílit vztah a rozvinout rodičovské kompetence před nástupem puberty, zahrnovaly vzdělávací bloky a interaktivní aktivity. Obou víkendových programů se účastnilo celkem 48 klientů.  

Pro manžele a partnery byl určen přednáškový cyklus „Jsme spolu a budeme spolu“. Program byl zaměřen na zkvalitňování partnerských vztahů a předcházení hlavním příčinám manželských a rodinných krizí. Programu se účastnilo cca 30 párů.

Dále v rámci projektu byly uskutečněny šest přednášky a jeden seminář zaměřené na vztahy mezi rodiči a dětmi, a zdravý životní styl.

Součástí projektu je i rodičovské a partnerské poradenství.

V rámci celého projektu bylo takto podpořeno 215 rodin prostějovského regionu.

Díky podpoře města Prostějov jsme mohli tento projekt zrealizovat a zpřístupnit též sociálně znevýhodněným rodinám. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu nájemného pronajatých prostor a mzdových nákladů.

 


V průběhu celého roku 2022, jsme v rámci projektu " Rodina tam vše začíná 2022" nabídli široké veřejnosti komplex vzdělávacích, poradenských a osvětových programů pro rodiny s dětmi.  Jednalo se o samostatné přednášky, kurzy pro předem přihlášené účastníky, rodičovské skupiny v mateřských centrech, pobytově - vzdělávací víkendy a celoroční adaptační a volnočasové aktivity. Některé programy projektu probíhají  nejen  v Prostějově ale i v Kostelci na Hané.

Cílem bylo zajistit podporu a rozvoj vztahů mezi jednotlivými členy rodiny navzájem. Zaměřili jsme se na to, jak předcházet negativním výchovným jevům, manželským, rodičovským i rodinným krizím, sociálnímu vyloučení, a sladění zaměstnání a rodiny.

V rámci projektu proběhly i tyto aktivity:

„První školička“ – adaptační program pro děti ve věku 2-4 roky, který připravuje na vstup do mateřské školy. Tohoto programu se v průběhu roku zúčastnilo 39 dětí v Prostějově a 19 v Kostelci na Hané.

„Místo pro setkání“ - program pro maminky na rodičovské dovolené je zaměřen především na předcházení rizika sociální izolace, posílení sebevědomí a rozvíjení komunikačních dovedností. Účastníci mohou využít setkání rodičovské skupiny k řešení vztahových či výchovných problémů, inspirovat se navzájem jak sladit rodinné a pracovní povinnosti  apod. Celkem se programu účastnilo 25 maminek v obou mateřských centrech.

Víkendové pobytově vzdělávací aktivity určené pro rodiče s dětmi „Máma a já“ a  „Emanuel vzácný čas s otcem“, jejichž cílem bylo  především prohloubit a  posílit vztah a rozvinout rodičovské kompetence před nástupem puberty, zahrnovaly vzdělávací bloky a interaktivní aktivity. Obou víkendových programů se účastnilo celkem 32 klientů.  

Pro manžele a partnery byl určen přednáškový cyklus „Jsme spolu a budeme spolu“. Program byl zaměřen na zkvalitňování partnerských vztahů a předcházení hlavním příčinám manželských a rodinných krizí. Programu se účastnilo cca 20 párů.

Dále v rámci projektu byly uskutečněny tři přednášky a tří semináře zaměřené na vztahy mezi rodiči a dětmi, a zdravý životní styl a výchovná kurz „Klíč k dobrým vztahům s dětmi“.

Součástí projektu je i rodičovské a partnerské poradenství.

V rámci celého projektu bylo takto podpořeno 190 rodin prostějovského regionu.

Díky podpoře města Prostějov jsme mohli tento projekt zrealizovat a zpřístupnit též sociálně znevýhodněným rodinám. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu nájemného pronajatých prostor a mzdových nákladů.