PORADENSTVÍ V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH - Bc. Marcela Řezníčková - Problémy v náročných životních situacích jako např. úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny, trýznivé prožívání současného životního stavu apod. Probíhá každou středu po předběžném telefonickém přihlášení.

 

 PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ - MUDr. Jitka Krausová- Problémy víry, psychické problémy, otázky osobnostního růstu. Poradenská služba probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení.

 

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ - Mgr. Vít Hušek, Th.D. - Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích. Poradenská služba je každý čtvrtek v odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení.

 

 

 

PORADENSTVÍ PRO RODIČE - Bc. Marcela Kořenková - Určeno rodičům, kteří aktuálně řeší těžkosti vztahu s dítětem, jsou konfrontováni výchovnými neúspěchy či odmítavými postoji nespolupráce dítěte. Poradenství je nabídnuto ale i těm rodičům, kteří neřeší tzv. patologii vztahu, ale touží svůj vztah s dítětem více prohloubit, obnovit, zkvalitnit.

Poradenská služba probíhá po předběžném telefonickém přihlášení. První konzultace je za dobrovolný příspěvek, za druhou a další se platí 200,- Kč / hodinu.