Poskytované služby:

- informace a rady v oblasti dluhové problematiky, občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání
- asistence (zastupování, vyjednávání a doprovázení) při jednání s úřady (pouze v pracovní době poradny)
- aktivní pomoc (sepisování insolvenčních návrhů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů aj.)
- zprostředkování kontaktů na další specializované instituce

Poradenství není poskytováno v oblastech trestního práva, daňových zákonů a majetkoprávních vztahů komerčního charakteru.