Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které budou pomáhat kněžím v pastoraci, ve formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená

 

 duše. Cílem kurzu je připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.

animaro plakátek

 

Obecně o kurzu

Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin ve spolupráci s děkanem a příslušným knězem..

Rozsah a obsah kurzu:

Účastníci se mohou těšit na 6 víkendů a jedno letní soustředění. Uslyší přednášky odborníků i jiných manželských párů, posdílí se s ostatními v rámci diskuze a skupinových aktivitách a nebude chybět ani prostor pro povídání v páru.

 Aktuální informace naleznete zde