Exodus 40 - PEXODUS 40OSTNÍ DOBA pro muže je duchvní cvičení, které vede každodenním čtením písma a reflexí k tomu, aby účastníci vstoupili do období půstu s rozhodnutím přijmout křesťanský život - život modlitby, askeze a bratrství - jako nezbytnost svého trvalého obrácení. Více informací najdete zde.

Exodus ADVENT 2021Exodus - ADVENT 2021 je duchvní cvičení pro muže, které vede každodenním čtením písma a reflexí k tomu, aby účastníci vstoupili do období adventu ve svobodě Božích synů. Více informací najdete zde.