MATEŘSKÉ CENTRUM v Krasicích– každé pondělí od 9 - 12 hod

Mateřské centrum nabízí prostor pro rodiče i děti. Děti se vydovádí, zatancují si, zazpívají, něco vyrobí (závisí na aktuálním programu) a získají kontakt se svými vrstevníky. Program pro rodiče probíhá bez odloučení od dětí.

Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, J. V. Sládka 2, Prostějov - Krasice , Kontakt:  Zdeňka Spáčilová tel.: 608 330 642


mu