V Olomoucké arcidiecézi je příprava na manželství rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou část. V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují část přípravy na manželství s knězem a druhou část s manželskými páry. S přípravou začněte co nejdříve - z organizačních důvodů ideálně alespoň 6 měsíců před plánovaným termínem svatby.

Obě části můžete absolvovat souběžně, nicméně NEJDŘÍVE NAVŠTIVTE KNĚZE V MÍSTĚ KONÁNÍ SVATBY.

Kněžská část

  • Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít.
  • Administrátor farnosti místa sňatku, oddávající a ten, který vás připraví, nemusí být jedna a tatáž osoba.  Zodpovědným za náležitosti sňatku je však administrátor farnosti, kde proběhne sňatek, proto je dobré zajít nejprve za ním.

Manželská část

  • I zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech. Všechna setkání jsou vedená s důrazem na podporu komunikace mezi snoubenci. Lektoři postupně odpřednáší čtyři témata a předloží snoubencům také různé tipy ke vzdělávání či k společně strávenému času.
  • Snoubenci přispívají na režijní náklady kurzu 1000 Kč/pár.
    U víkendových kurzů se hradí ubytování a strava.

Manželskou část přípravy máte možnost absolvovat různým způsobem:

►   ŠKOLA PARTNERSTVÍ -  Jedná se o kurz sestávající ze 6 víkendů, termínově říjen-duben, konající se v Rajnochovicích. Vztahová témata se zde probírají mnohem více do hloubky, máte dostatek času na komunikaci v páru, zažijete spolu netradiční situace a navážete i nová přátelství s lidmi prožívajícími stejné údobí života.
Více iformací, termíny a přihlášky naleznete - zde

►   BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA - Probíhá během celého roku kromě letních prázdnin !!!
Forma přípravy se odvíjí podle možností v děkanátu, ale v zásadě si můžete zvolit mezi následujícími formami:
-   individuální příprava
-   víkendová příprava

• INDIVIDUÁLNÍ nebo SKUPINOVÁ PŘÍPRAVA
- čtyři setkání s lektorským manželským párem buď individuálně nebo společně s dálšímI páry snoubenců. Termín a místo setkání (nejčastěji doma u lektorů) po vzájemné dohodě. Osobnímu setkání předchází online příprava formou samostudia zadaných materiálů.

- pro zařazení do přípravy se přihlaste tímto formulářem. 
Každou přihlášku potvrzujeme emailem zhruba do týdne.
Pokud Vám ani poté nic nepřijde, napište na email uvedený níže.

• VÍKENDOVÁ PŘÍPRAVA - POŘÁDÁ CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT OLOMOUC
- celá příprava proběhne v rámci jednoho víkendu, který je snoubenecký pár povinen společně absolvovat. Podrobnosti, termíny a přihlášku naleznete - zde

Terminy, přihlášky a další informace o uvedených formách přípravy v jednotlivých děkanátních centrech pro rodinu v olomoucké arcidiecézi najdete zde