1. - 26. května 2024

V rámci 16. ročníku Týdne pro rodinu, který je letos od 13. do 19. květen 2024, jsme si pro Vás připravili samoobslužnou stezku pro rodiny.

 

Mottem letošního Týdne pro rodinu je: „Štěstí rodiny nejsou osamělé šediny“.

Cílem naší stezky je vytvořit prostor, kde by se rodina sešla a měla na sebe opět trochu času. Najít společné téma k hovoru a prožít společnou zábavu. Přidejte se k nám a poznejte krásy okolí lázeňské obce Skalka.

Stezka je tvořená 10 zastavení, které vždy obsahují zamyšlení, hru, hádanku a nějakou netradiční zajímavost.

Nápadem na obsah těchto zastavení nám byly rodiny samotné. Každá rodina je jiná. Každá má to svoje „nej“. Každá prožívá náročné situace. Pojďme si tedy některé situace znovu probrat a společně se na ně „připravit“.

K tomu nám může pomoci i společně prožitý čas a zábava.

Děkujeme zastupitelstvu obce v čele s panem starostou Antonínem Frgalou, za kladné přijetí akce a celkovou spolupráci.

 Snímek obrazovky 2024 03 27 214929Stezka pro rodiny 1

 

 

www.tydenprorodinu.cz