Pro snoubence

Vybavte se informacemi!

 

uvažujete-li o svatbě v našem děkanátu, čekají vás dva úkony:

Potkala jsem skvělého kluka, potkal jsem úžasnou slečnu…
Čas vzájemného poznávání  je krásný, ale přináší i mnohé otázky. Hledáte-li na ně odpovědi přijeďte na Školu pastnerství 

Probíhá formou šesti víkendových setkání v přibližně měsíčních intervalech. Během každého víkendu se