Pro snoubence

    V Olomoucké arcidiecézi je příprava na manželství rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou část. V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují část přípravy na manželství s knězem a druhou část s manželskými páry.  S přípravou začněte co nejdříve - z organizačních důvodů ideálně alespoň 6 měsíců před plánovaným termínem svatby. Obě části můžete absolvovat souběžně, nicméně ze všeho nejdříve nejprve navštivte kněze.


-  Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít.
-  Administrátor farnosti místa sňatku, oddávající a ten, který vás připraví, nemusí být jedna a tatáž osoba.  Zodpovědným za náležitosti sňatku je však administrátor farnosti, kde proběhne sňatek, proto je dobré zajít nejprve za ním.

 

- I zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech. Všechna setkání jsou vedená s důrazem na podporu komunikace mezi snoubenci. Lektoři postupně odpřednáší 4 témata a předloží snoubencům také různé tipy ke vzdělávání či k společně strávenému času.
- Příprava je buď zdarma, nebo snoubenci přispívají na režijní náklady kurzu. 
U víkendových kurzů se hradí ubytování a strava.

Manželskou část přípravy máte možnost absolvovat různým způsobem:

   ►   ŠKOLA PARTNERSTVÍ -  Jedná se o kurz sestávající ze 6 víkendů, termínově říjen-duben, konající se v Rajnochovicích. Vztahová témata se zde probírají mnohem více do hloubky, máte dostatek času na komunikaci v páru, zažijete spolu netradiční situace a navážete i nová přátelství s lidmi prožívajícími stejné údobí života. 

   ►   BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA - Probíhá během celého roku kromě letních prázdnin!!! Jednotlivá setkání organizují buď Centra pro rodinu v jednotlivých děkanátech nebo vám potřebné informace sdělí váš kněz. Forma přípravy se odvíjí podle možností v děkanátu a v zásadě si můžete zvolit mezi následujícími formami:

                            -   víkendová příprava
                            -   menší či větší skupiny
 
                            -   individuální příprava

 

Termíny a přihlášky a další informace o uvedených formách přípravy najdete na stránkách jednotlivých děkanátních center pro rodinu:

 

HOLEŠOV HRANICE KONICE KROMĚŘÍŽ
KYJOV MORAVSKÁ TŘEBOVÁ      OLOMOUC PROSTĚJOV
PŘEROV STRÁŽNICE ŠTERNBERK ŠUMPERK
UHERSKÉ HRADIŠTĚ    UHERSKÝ BROD VALAŠSKÉ KLOBOUKY        VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ    
VESELÍ NAD MORAVOU       VIZOVICE VSETÍN VYŠKOV
ZÁBŘEH ZLÍN    

 

 Aktuální informace:


Příprava snoubenců

Snoubencům, kteří chtějí uzavřít manželství nabízíme Společné přípravy na život v manželství.

Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství, jeho význam a dát snoubencům příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.

Příprava obsahuje tato témata:

  • Já a moje rodina - vztahy k rodičům, moje hodnoty z rodiny, moje očekávání od manželství
  • Muž a žena:komunikace a konflikty - rozdíly mezi mužem a ženou, modely komunikace, řešení konfliktů a odpuštění
  • Sexualita a plánované rodičovství - manželská sexualita, antikoncepce a potraty, přirozené plánování rodičovství
  • Víra, vztah k Bohu v manželství - rozdílné prožívání víry, společná modlitba, výchova dětí ve víře

 

V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry s oddávajícím duchovním.

Termíny přípravy se stanoví dle zájmu snoubenců.

Je možné využít i přípravy snoubenců pořádané Olomouckým centrem pro rodinný život či víkendové přípravy snoubenců. Výce informací a přihlášky naleznete zde.

 

 


 

 

ŠKOLA PARTNERSTVÍ

Škola partnerství nabízí zajímavý a přijatelný způsob vzdálené přípravy na manželství a rodinný život. Probíhá formou šesti víkendových setkání v přibližně měsíčních intervalech. Během každého víkendu se probírají tři témata z oblasti mezilidských vztahů. Tímto způsobem je během šesti víkendů možné probrat základní problematiku partnerských a manželských vztahů a mnoho oblastí rodinného života. Každému tématu je věnován tříhodinový blok, v průběhu kterého si účastníci nejprve vyslechnou krátkou přednášku a osobní zkušenost manželského páru, kněze či odborníka. Pak následují rozhovory ve skupinách či ve dvojících, čas na vlastní přemýšlení a prostor pro otázky a diskuzi. To vše je doplněno duchovní formací, zábavným a odpočinkovým programem.

Škola partnerství - leták