Pro snoubence

V Olomoucké arcidiecézi je příprava na manželství rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou část. V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují část přípravy na manželství s knězem a druhou část s manželskými páry. S přípravou začněte co nejdříve - z organizačních důvodů ideálně alespoň 6 měsíců před plánovaným termínem svatby.

Obě části můžete absolvovat souběžně, nicméně NEJDŘÍVE NAVŠTIVTE KNĚZE V MÍSTĚ KONÁNÍ SVATBY.

Potkala jsem skvělého kluka, potkal jsem úžasnou slečnu…
Čas vzájemného poznávání  je krásný, ale přináší i mnohé otázky. Hledáte-li na ně odpovědi přijeďte na Školu pastnerství 

Probíhá formou šesti víkendových setkání v přibližně měsíčních intervalech. Během každého víkendu se