PO PRÁZDNINÁCH ZAČÍNÁME 7. ZÁŘÍ 2021

Mateřské centrum v Kostelci na Hané

Každé úterý od 9:00 se v budově sokolovny koná mateřské centrum. MC je

PROGRAM "BUDU ŠKOLÁK" OBNOVEN OD STŘEDY 22. ZÁŘÍ 2021.

Kroužek je určen pro předškoláky, zaměřený na školní zralost, rozvoj jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností.

Probíhat bude každou středu od 15:00-16:00.

Nově jsme zařadili program pro mladší školáky, zaměřený na rozvoj jemné motoryky, slovní zásoby a verbální projev.

Probíhat bude každou středu od 16:00-17:00

.

Lektorka Bc. Veronika Zapletalová

Po prázdninách začína ADAPTAČNÍ PROGRAM ve středu 8.září 2021 a bude i ve čtvrtek