Mateřské centrum v Kostelci na Hané

Každou středu od 9:30 se v budově sokolovny koná mateřské centrum. MC je

PROGRAM "BUDU ŠKOLÁK" JE ZDŮVODU NAŘÍZENÝCH OMEZENÍ MOMENTÁLNĚ POZASTAVEN.

Kroužek je určen pro předškoláky, zaměřený na školní zralost, rozvoj jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností.

Probíhat bude každé úterý od 15:30-16:30 a druhá parta 16:30-17:30 Mateřském centru v Kostelci na Hané v budově sokolovny

.

Lektorka Bc. Veronika Zapletalová

V případě příznivé epidemiologické situaci otevíráme ADAPTAČNÍ KROUŽEK v úterý 1.června 2021