Poskytuje poradenství, pomoc a podporu:

 

-při řešení manželských, partnerských a rodinných problémů (vztahové a manželské krize, potíže s výchovou dětí, mezigenerační problémy)
-v rámci předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky (pomoc k nekonfliktnímu rozvodu, emoční podpora při zvládání tohoto kritického období, rodinné mediace a terapie, podporovaný styk rodičů s dětmi)
-rodinám, kde se objevilo domácí násilí či jiné formy týrání a zneužívání
-v oblasti náhradní rodinné péče
-při řešení osobních problémů ohrožujících vztah, rodinu či sociální začlenění, např. dopady nezaměstnanosti, ztráta bydlení, porucha sociální adaptace, životní traumata

Ke konzultaci není potřeba žádné doporučení, stačí si telefonicky, osobně nebo mailem domluvit konzultační hodinu. Pracovní tým poradny tvoří dva psychologové – manželští a rodinní poradci a jedna sociální pracovnice, všichni s dlouholetými zkušenostmi v práci s lidmi.
PhDr. Monika Stejskalová – vedoucí pracoviště, psycholog, manželský a rodinný poradce

PhDr. Lucie Rozsypálková – psycholog, manželský a rodinný poradce

Marie Krupová – sociální pracovnice, kontaktní pracovnice pro problematiku domácího násilí