Postní duchovní obnova - SÍLA ODPUŠTĚNÍ  23. 2., 1. 3. a 8. 3. 2024

Přijměte srdečné pozvání na postní duchovní obnovu na téma ,,SÍLA ODPUŠTĚNÍ ", ktera proběhne ve třech setkáních.

Vždy dopoledne od 8:30 - 12:00 a bude zakončena mší svatou.

Postupně probereme tři témata:

 23. 2. 2024 - Odpušení sobě 

 1. 3. 2024 - Odpuštění druhým

 8. 3. 2024 - Svátost smíření

Není nutné účastnit se všech setkání.

KDE: TREFA - Lidická 1a, Prostějov 

Prezentace od 8:00 hod..

Duchovní obnovu povede P.Mgr. Andrzej Kaliciak, SDS.

Bude možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru.

Během probíhající DO je možnost hlídání dětí.

PŘIHLÁSIT SE

 Postní duchovní obnova pro 3