MATEŘSKÉ CENTRUM v Krasicích– každé pondělí od 9 - 12 hod

Mateřské centrum nabízí prostor pro rodiče i děti. Děti se vydovádí, zatancují si, zazpívají, něco vyrobí (závisí na aktuálním programu) a získají kontakt se svými vrstevníky. Program pro rodiče probíhá bez odloučení od dětí.

Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, J. V. Sládka 2, Prostějov - Krasice , Kontakt: Michaela Holbová tel.: 605 355 694
mu